Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej
Instrukcja
Statystyka
Podstawa prawna
Menu przedmiotowe

Instrukcja korzystania z biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej tworzony jest na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach.

Wyszukiwanie informacji zawartych w biuletynie możliwe jest poprzez menu przedmiotowe oraz przez moduł wyszukiwawczy. Istnienie różnych sposobów odnajdywania informacji nie oznacza, że są różne zbiory dokumentów.
Każda metoda pozwoli dotrzeć do tych samych dokumentów ale różną drogą, zależną od tego co wiemy na temat poszukiwanego dokumentu.

Menu przedmiotowe
Układ przedmiotowy porządkuje dokumenty i informacje zawarte w biuletynie według struktury tematycznej. Docieranie do poszukiwanych dokumentów odbywa się przez wybieranie pozycji wyświetlanych w lewej cześci okna. Każde "kliknięcie" otwiera niższy, bardziej szczegółowy zakres tematyczny. Tak postępując dojdziemy do strony zawierającej poszukiwaną informację lub listę dokumentów związanych z wybranym tematem. W każdej pozycji listy podany jest tytuł dokumentu, data publikacji oraz nazwisko autora. "Kliknięcie" na tytule dokumentu otwiera stronę z jego treścią.
W górnej części głównego obszaru znajduje się "ścieżka" pozwalająca na szybkie przejście do dowolnego wyższego poziomu.

Moduł wyszukiwawczy
Moduł wyszukiwawczy służy do poszukiwania dokumentów zawierających w swojej treści jakiś określony tekst. Poszukiwane słowo lub ciąg znaków należy wpisać w polu oznaczonym napisem "szukaj" i nacisnąć ENTER. Oprócz zasadniczej treści dokumentu przeszukiwany jest też opis dokumentu (tytuł) a także pole "autor". Wprowadzony tekst jest wyszukiwany w całości tak jak został wprowadzony.
Rezultat wyszukiwania otrzymamy w formie listy. Każda pozycja zawiera tytuł dokumentu, datę publikacji i autora. Kliknięcie na tytule otwiera stronę z treścią dokumentu.

Dokumenty
Po wybraniu dowolnego dokumentu jego treść jest prezentowana w głównej części okna. Równocześnie w lewej części wyświetlana jest "metryka" dokumentu, w której podane są: autor i osoba publikująca, data publikacji, liczba odwiedzin (odczytań) dokumentu oraz lista wersji tego dokumentu.
Poszczególne wersje dokumentu oznaczane są przez daty ich publikacji. Każdą wersję można przywołać przez "kliknięcie" na odpowiedniej dacie. Wersja aktualnie wyświetlana w głównej części okna jest oznaczona czerwonym trójkątem.

Poniżej metryki znajdują się dwie ikony. Drukarka uruchamia funkcję drukowania bieżącego dokumentu w wersji tekstowej (bez elementów graficznych). "Kliknięcie" strzałki powoduje powrót do miejsca, z którego wywołany był dany dokument.

 
ora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  12-12-2019