Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej

poziom nadrzędny

Adwokat Wojciech Bergier
Krakowska Izba Adwokacka
     Organy samorządowe i komisje
          Rzecznik ds. kontaktów z mediami

Adwokat Wojciech Bergierora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  12-12-2019