Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej

poziom nadrzędny

Adwokat Piotr Ochałek
Krakowska Izba Adwokacka
     Organy samorządowe i komisje
          Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Adwokat Piotr Ochałekora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  12-12-2019