Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej

poziom nadrzędny

Dziekan
Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wicedziekani
Sekretarz ORA
Zastępca Sekretarza ORA
Skarbnik
Rzecznik Dyscyplinarny ORA
Członkowie Rady
Krakowska Izba Adwokacka
     Władze ORA

Członkowie Rady


Adwokat Wojciech Bergier
Adwokat Stanisław Cabała
Adwokat Filip Fedorowicz
Adwokat Maciej Hałuszczyński
Adwokat Kinga Konopka
Adwokat Magdalena Maciukiewicz
Adwokat Maciej Morawski
Adwokat Robert Rychlicki
Adwokat Antoni Zduńczyk
Adwokat Zbigniew Cichoń - Zastępca Członka ORA
Adwokat Dariusz Gradzi - Zastępca Członka ORA
Adwokat dr Michał Sowa - Zastępca Członka ORA

ora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  15-09-2019