Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej

poziom nadrzędny

Dziekan
Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wicedziekani
Sekretarz ORA
Zastępca Sekretarza ORA
Skarbnik
Rzecznik Dyscyplinarny ORA
Członkowie Rady
Krakowska Izba Adwokacka
     Władze ORA

Rzecznik Dyscyplinarny ORA


Adwokat Marcin Kosiorkiewicz

ora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  15-09-2019