Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej

poziom nadrzędny

Dziekan
Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wicedziekani
Sekretarz ORA
Zastępca Sekretarza ORA
Skarbnik
Rzecznik Dyscyplinarny ORA
Członkowie Rady
Krakowska Izba Adwokacka
     Władze ORA

Skarbnik


Adwokat Andrzej Karczewski

ora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  13-11-2018