Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej

poziom nadrzędny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rzecznik ds. kontaktów z mediami
Pełnomocnik ds. prawnych
Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów
Przewodniczący Komisji Intergracji Środowiskowej, Kultury i Sportu
Przewodniczący Zespołu Wizytatorów
Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i działalności Pro Bono
Przewodniczący Komisji Budźetowo-Przetargowej
Przewodniczący Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy
Przewodniczący Konwentu Seniorów
Przewodniczący Zespołu Historycznego
Krakowska Izba Adwokacka
     Organy samorządowe i komisje

Pełnomocnik ds. prawnych


Adwokat Maciej Hałuszczyński

ora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  15-09-2019