Biuletyn Informacji Publicznej Krakowskiej Izby Adwokackiej
Instrukcja
Statystyka
Podstawa prawna
Menu przedmiotowe

“Każda informacja o sprawach publicznych
stanowi informację publiczną [...] i podlega udostępnieniu...”
“Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej...”
USTAWA
o dostępie do informacji publicznej
ora.krakow@adwokatura.pl Krakowska Izba Adwokacka  12-12-2019